ZESPÓŁ

Pracujemy zespołowo, aby rzetelnie diagnozować i skutecznie podnosić jakość życia, równocześnie dbając o komfort i samopoczucie Pacjentów. Nasi specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze pomagania oraz dbają o najwyższe standardy etyczne przestrzegając zasad tajemnicy zawodowej i poddając swoją pracę systematycznej superwizji. 

 

Dorota Bolkowska - Leśniak

psycholog, psychoterapeuta

Terapeuta systemowy i psychodynamiczny, absolwentka  Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie ze specjalnością psychologia kliniczna oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej na kierunku pedagogika, dodatkowo ukończyła - Studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Profilaktyki Uzależnień w ramach rocznego cyklu treningów i warsztatów psychologicznych... więcej

Alicja Gleinert

psycholog, neuropsycholog

Od ponad dziesięciu lat pracuję w obszarze diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Pracowałam w Klinice Neurochirurgii SP CSK przy ulicy Banacha, Klinice Geriatrycznej Szpitala Bielańskiego a od 2017 roku jestem związana z Oddziałem Psychiatrycznym dla Młodzieży Szpitala w Józefowie. Moje zainteresowania skupiają wokół diagnozowania mocnych i słabych stron pacjenta oraz usprawnianiem codziennego funkcjonowania. Przeprowadzam badania testami inteligencji oraz diagnozy osobowości... więcej

Lidia Pijawska

psycholog, psychoterapeuta, coach

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. W swojej pracy integruję podejście humanistyczne z nurtem poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w obszarze doradztwa personalnego jako coach, trener i doradca zawodowy oraz podczas stażu psychoterapeutycznego. Pomagam osobom, które: doświadczają smutku, lęku, samotności, przeżywają utratę bliskiej osoby, doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej (w tym: mobbingu w pracy)... więcej

Ilona Sas

psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. W swojej pracy integruję podejście humanistyczne z nurtem poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Dbam o etykę zawodową oraz stałą superwizję prowadzonych przeze mnie procesów terapeutycznych. Udzielam konsultacji psychologicznych oraz interwencji kryzysowych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży klinicznych oraz pracując w prywatnych poradniach psychologicznych. Od 2015 roku jestem związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii... więcej

Beata Piotrowska

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie uczestniczę w 4-letnim, podyplomowym szkoleniu psychoterapeutycznym prowadzonym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii przygotowującej do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego... więcej

Monika Chałuda

psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Ukończyła czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Zakresie Psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod superwizją. Prowadzi terapię indywidualną dotyczącą
obszarów przeżywanych trudności, stanów przygnębienia, depresji, lęku oraz chorób o podłożu psychosomatycznym..
więcej