OFERTA

Zespół Pracowni Psychoterapii i Rozwoju SferaPsyche zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej, prowadzeniem psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży, terapii par i małżeństw oraz rodzin. 

Nasza oferta obejmuje:
 • konsultacja psychologiczna/konsultacja indywidualna
  Jest to pierwsze spotkanie z psychologiem, psychoterapeutą. Trwa 50 minut. Służy określeniu obecnych trudności i poszukaniu odpowiedniej formy pomocy.  Może to być podjęcie psychoterapii indywidualnej u osoby, która przeprowadza konsultację, kontynuacja spotkań u innego terapeuty lub skorzystanie z innej formy pomocy (np. terapia rodzinna, grupowa, konsultacja psychiatryczna, warsztaty psychoedukacyjne).
   
 • psychoterapia indywidualna
  Jest to cykl spotkań z psychoterapeutą, odbywających się raz w tygodniu, poprzedzony konsultacją lub kilkoma konsultacjami u wybranego psychologa, psychoterapeuty. W trakcie tych konsultacji psychoterapeuta decyduje, czy może się podjąć prowadzenia danej terapii, pacjent w tym czasie rozważa, czy terapeuta jest potencjalnie właściwym dla niego terapeutą. Kiedy zapadnie decyzja o podjęciu psychoterapii ustalane są jej zasady (kontrakt terapeutyczny) dotyczące m.in. celu terapii, formy, czasu jej trwania, wzajemnych zobowiązań.
 • terapia rodzin
  Jest to cykl spotkań z terapeutą lub zespołem terapeutycznym i członkami rodziny, którzy w danym momencie są zaangażowani w rodzinny problem. Podjęcie terapii rodzinnej poprzedza konsultacja lub kilka konsultacji służących rozważeniu decyzji o podjęciu psychoterapii rodzinnej, kiedy to uczestnicy spotkania próbują określić źródła dyskomfortu każdej z osób i zdefiniować oczekiwane zmiany. Wskazaniem do podjęcia psychoterapii rodzinnej jest sprawa lub kłopot, który w niekonstruktywny sposób absorbuje emocjonalnie członków rodziny, nawet jeżeli pozornie dotyczy tylko jednej osoby. 
   
 • terapia par i małżeństw
  Jest to cykl spotkań z terapeutą lub dwójką terapeutów, poprzedzony konsultacją lub kilkoma konsultacjami mającymi na celu określenie natury kłopotu, z którym zgłasza się para i ustalenie zasad współpracy. Terapia par w szczególności jest skierowana do osób, które chcą wspólnie rozwiązywać swoje problemy, poprawić swoje relacje lub rozwiązać sytuację kryzysową.
   
 • psychoterapia młodzieży
  W przypadku osoby niepełnoletniej pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicami pacjenta, bądź  jest spotkaniem, na które przychodzi nastolatek wraz z rodzicami. To pierwsze spotkanie służy zebraniu informacji na temat bieżącej sytuacji rodziny i nastolatka, zgłaszanych trudności oraz oczekiwań co do psychoterapii. 
  W przypadku kiedy na pierwsze spotkanie przychodzą sami rodzice, kolejne spotkanie najczyściejszej odbywa się z samym nastolatkiem. Podczas tej sesji terapeuta zapoznaje się z perspektywą nastolatka i opowiada mu, czym jest i na czym polega terapia. Następnie, w zależności od specyfiki trudności i zgłaszanych potrzeb, proponowane są możliwe formy pomocy - takie jak np.: psychoterapia indywidualna, grupowa, konsultacja z lekarzem psychiatrą, psychoterapia rodzinna, bądź konsultacje dla samych rodziców. Efektem konsultacji może być również decyzja o niepodejmowaniu dalszych działań terapeutycznych.
  Jeżeli nastolatek jest niepełnoletni, aby rozpocząć terapię wymagana jest zgoda rodziców, natomiast po ukończeniu 18 roku życia nastolatek zgłasza się na terapię samodzielnie.
   
 • badania psychologiczne (badanie neuropsychologiczne, badanie osobowości, badanie inteligencji)
 • terapia funkcji poznawczych Instrumental Enrichment
 • trening uważności