Lidia_Pijawska_psycholog_pychoterapeuta_warszawa

Przyjmuje:

 

wtorek 17:30 - 21:30

czwartek 17:00 - 21:00

rejestracja: tel. 502 560 630

Artykuły:

Lidia Pijawska

psycholog, psychoterapeuta, coach

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. W swojej pracy integruję podejście humanistyczne z nurtem poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w obszarze doradztwa personalnego jako coach, trener i doradca zawodowy oraz podczas stażu psychoterapeutycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Pomagam osobom, które:
- doświadczają smutku, lęku, samotności
- przeżywają utratę bliskiej osoby
- doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej (w tym: mobbingu w pracy)
- potrzebują wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową
- mają problemy w pracy, odczuwają symptomy wypalenia zawodowego
- odczuwają dolegliwości o podłożu psychosomatycznym
- są niezadowolone z siebie (swojego wyglądu, osiągnięć)
- stoją u progu ważnej zmiany życiowej
- chcą lepiej poznać siebie, urzeczywistniać swój potencjał i poprawić jakość życia

Szkoły/kursy/szkolenia/staże:
- Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (obecnie)
- Staż psychoterapeutyczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania
- Szkoła Psychoterapii PTP, szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone w nurcie integracyjnym
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Psychologia
- Kurs dla coachów organizowany przez Corporate Coach U
- Szkolenie trenerów
- Kilkanaście szkoleń z zakresu stosowania metod diagnozy osobowości i kompetencji zawodowych
- Staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza

W Pracowni Psychoterapii i Rozwoju SferaPsyche prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych od 20 r.ż.