ZESPÓŁ

 

Pracujemy zespołowo, aby rzetelnie diagnozować i skutecznie podnosić jakość życia, równocześnie dbając o komfort i samopoczucie Pacjentów. Nasi specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze pomagania oraz dbają o najwyższe standardy etyczne przestrzegając zasad tajemnicy zawodowej i poddają swoją pracę systematycznej superwizji. 

 

Dorota Bolkowska - Leśniak

psycholog, psychoterapeuta

Terapeuta systemowy i psychodynamiczny, absolwentka  Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie ze specjalnością psychologia kliniczna, oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej na kierunku pedagogika, dodatkowo ukończyła - Studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Profilaktyki Uzależnień w ramach rocznego cyklu treningów i warsztatów psychologicznych... więcej

Alicja Gleinert

psycholog, neuropsycholog

Od ponad dziesięciu lat pracuję w obszarze diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Pracowałam w Klinice Neurochirurgii SP CSK przy ulicy Banacha, Klinice Geriatrycznej Szpitala Bielańskiego a od 2017 roku jestem związana z Oddziałem Psychiatrycznym dla Młodzieży Szpitala w Józefowie. Moje zainteresowania skupiają wokół diagnozowania mocnych i słabych stron pacjenta oraz usprawnianiem codziennego funkcjonowania. Przeprowadzam badania testami inteligencji oraz diagnozy osobowości... więcej

Lidia Pijawska

psycholog, psychoterapeuta, coach

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. W swojej pracy integruję podejście humanistyczne z nurtem poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w obszarze doradztwa personalnego jako coach, trener i doradca zawodowy oraz podczas stażu psychoterapeutycznego. Pomagam osobom, które: doświadczają smutku, lęku, samotności, przeżywają utratę bliskiej osoby, doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej (w tym: mobbingu w pracy)... więcej

Marta Płonecka

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta

Jest absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, gdzie ukończyła:
● Studia I Stopnia na Wydziale Psychologii ze specjalizacją Zdrowia i Rozwoju
● Studia II Stopnia na Wydziale Psychologii ze specjalizacją Kliniczną
● Studia Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej
Jest podwójnie certyfikowaną Edukatorką Seksualną:... więcej

Ilona Sas

psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. W swojej pracy integruję podejście humanistyczne z nurtem poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Dbam o etykę zawodową oraz stałą superwizję prowadzonych przeze mnie procesów terapeutycznych. Udzielam konsultacji psychologicznych oraz interwencji kryzysowych.Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży klinicznych oraz pracując w prywatnych poradniach psychologicznych. Od 2015 roku jestem związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii... więcej

Kornelia Zarychta

psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii oraz kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kształcę się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Tam też moja praca objęta jest stałą superwizją dr. Piotra Drozdowskiego. Jako psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny pomagam osobom dorosłym (powyżej 18 roku życia)... więcej

Monika Chałuda

psychoterapeuta