konsultacja psychologiczna

Jest pierwszym spotkaniem z psychologiem. Trwa 50 minut, służy określeniu natury kłopotu i poszukaniu odpowiedniej formy rozwiązania lub pomocy. Terapeuta oferuje jakąś formę terapii, jeżeli uzna, że może się podjąć jej prowadzenia, ewentualnie proponuje rozważenie terapii u kogoś innego lub też innej formy pomocy. Pacjent rozważa, czy terapeuta jest potencjalnie właściwym dla niego terapeutą i czy skorzystać z oferowanej pomocy. Często się zdarza, że przed podjęciem decyzji zarówno pacjent, jak i terapeuta potrzebują kilku dodatkowych konsultacji. Jeżeli w efekcie rozmowy konsultacyjnej zapadnie decyzja o podjęciu psychoterapii, ustala się jej zasady. Dotyczą one celu terapii, formy, czasu jej trwania, wzajemnych zobowiązań.