ilona_sas_psycholog_warszawa.jpg

Przyjmuje:

wtorek 12:30 - 20:30

czwartek 11:00 - 20:00

rejestracja: tel. 502 560 630

Ilona Sas

psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. W swojej pracy integruję podejście humanistyczne z nurtem poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Dbam o etykę zawodową oraz stałą superwizję prowadzonych przeze mnie procesów terapeutycznych. Udzielam konsultacji psychologicznych oraz interwencji kryzysowych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży klinicznych oraz pracując w prywatnych poradniach psychologicznych. Od 2015 roku jestem związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie pracuję jako psycholog w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pomagam osobom, które:
- potrzebują wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową
- doświadczają trudności w relacjach z bliskimi
- często doświadczają poczucia bezradności, pustki, braku satysfakcji
- doświadczają problemów szkolnych
- przeżywają stratę bliskiej osoby
- często doświadczają lęku
- mają problemy z autoagresją
- cierpią z powodu zaburzeń nastroju
- doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej
- doświadczają niezadowolenia z siebie (swojego wyglądu, osiągnięć)
- nie panują nad emocjami, mają trudność z ich wyrażaniem
- czują się nierozumiane przez otoczenie, często doświadczają samotności
- mają problem w nawiązywaniu relacji interpersonalnych
- doświadczają trudności w związku

Szkoły/kursy/szkolenia:

- Warszawski Uniwersytet Medyczny, Seksuologia Kliniczna (obecnie)

- Specjalizacja z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (obecnie)
- Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (obecnie)
- Instytut Gestalt w Krakowie, roczny program edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii Gestalt
- Szkoła Psychoterapii PTP, szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone w nurcie integracyjnym
- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Psychologia

Staże:

​- Szpital Bielański, Kliniczny Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych

- Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży
- Ośrodek profilaktyki uzależnień Fundacja Konstruktywnego Rozwoju w Otwocku

W Pracowni Psychoterapii i Rozwoju SferaPsyche prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży od 13 r.ż.