Dorota_Bolkowska_Leśniak_pscholog_psychotrapeuta_warszawa_terapia_rodzin

Przyjmuje:

sobota 09:00 - 14:30

rejestracja: tel. 502 560 630

Dorota Bolkowska - Leśniak

psycholog, psychoterapeuta

Terapeuta systemowy i psychodynamiczny, absolwentka  Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie ze specjalnością psychologia kliniczna, oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej na kierunku pedagogika, dodatkowo ukończyła - Studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Profilaktyki Uzależnień w ramach rocznego cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Ukończyła również 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż kliniczny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika 36 w Zakładzie terapii rodzin oraz staż dla terapeutów rodzinnych w Pracowni Terapii i Rozwoju w Warszawie. Od kilku lat pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie jest kierownikiem Działu Pomocy Specjalistycznej i prowadzi terapię rodzin, par oraz indywidualną psychoterapię.
Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, a pracę swoją poddaje regularnym superwizjom.

W Pracowni Psychoterapii i Rozowju SferaPsyche prowadzi terapię rodzin.