Cennik

 • Konsultacja psychologiczna - 50 min. 130 - 150 zł
 • Konsultacja seksuologiczna - 50 min. 150 zł
 • Psychoterapia indywidualna - 50 min. 130 - 150 zł
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży - 50 min. 130  - 150 zł
 • Terapia par i małżeństw - 90 min. 200 zł
 • Terapia rodzin - 90 min. (prowadzona przez jednego terapeutę od 200 zł; przez dwóch terapeutów od 250 zł)
 • Terapia funkcji poznawczych Instrumental Enrichment - 60 min. 100 zł (pakiet 10 spotkań 880 zł)
 • Trening uważności - 45 min. 130 zł
 • Terapia ręki - 60 min. 100 zł (pakiet 10 spotkań 880 zł)
 • Badania psychologiczne - pierwsza wizyta (zebranie wywiadu przed diagnozą psychologiczną i/lub badaniem neuropsychologicznym lub kwalifikacją do terapii funkcji poznawczych) cena: 130 zł
 • Badanie neuropsychologiczne - trzy spotkaniach. Dwa spotkania po 60-90 minut – wykonanie testów.
  Trzecie spotkanie w celu omówienia wyników i przekazania opinii, cena: 300 zł.
 • Badanie testem inteligencji – dwa spotkania. Jedno spotkanie trwa ok. 180 min. Drugie spotkanie odbywa się w celu
  omówienia wyników i przekazania opinii, cena: 250 zł