beata_piotrowska_psycholog_warszawa_edit

Przyjmuje:

czwartek 17:00 - 20:00

rejestracja: tel. 502 560 630

Beata Piotrowska

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie uczestniczę w 4-letnim, podyplomowym szkoleniu psychoterapeutycznym prowadzonym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii przygotowującej do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Staż zawodowy zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w Klinice Chorób Afektywnych. Pracowałam z osobami chorującymi na schizofrenię oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Posiadam także doświadczenie w kontakcie z dziećmi i młodzieżą z autyzmem oraz zespołem Aspergera.
Swoje kompetencje zawodowe podnoszę podczas licznych szkoleń, konferencji i staży. Obecnie w ramach wolontariatu jestem związana z Ogólnopolską Telefoniczną Poradnią dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym (116123) przy Instytucie Psychologii Zdrowia. W rozumieniu potrzeb i trudności pacjenta, pomaga mi wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach.

 

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż. doświadczającymi:

- sytuacji kryzysowych, np. nieoczekiwanej zmiany czy straty

- trudności w życiu codziennym (w szkole, pracy)

- zaburzeń nastroju

- lęków różnego pochodzenia

- trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji

- poczucia niskiej wartości

- problemów z wyrażaniem emocji

- uczucia osamotnienia

- bezsensu życia

- dolegliwości ze strony ciała u których nie znaleziono przyczyny medycznej

 

Metody swojej pracy opieram na nurcie integratywnym, łącząc ze sobą techniki rożnych szkół psychoterapeutycznych: psychodynamiczny, humanistyczno-egzystencjalny, poznawczo-behawioralny oraz gestalt. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanego superwizora.

W wolnych chwilach oddaję się różnorodnym aktywnościom fizycznym oraz wspieram organizacje pozarządowe na rzecz bezdomnych zwierząt.

W Pracowni Psychoterapii i Rozwoju SferaPsyche prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży od 15 r.ż.