Alicja Gleinert

psycholog, neuropsycholog

Od ponad dziesięciu lat pracuje w obszarze diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Pracowałam w Klinice Neurochirurgii SP CSK przy ulicy Banacha, Klinice Geriatrycznej Szpitala Bielańskiego a od 2017 roku jestem związana z Oddziałem Psychiatrycznym dla Młodzieży Szpitala w Józefowie. Moje zainteresowania skupiają wokół diagnozowania mocnych i słabych stron pacjenta oraz usprawnianiem codziennego funkcjonowania. Przeprowadzam badania testami inteligencji oraz diagnozy osobowości. Najczęściej pracuje z młodzieżą doświadczającą trudności w uczeniu się, z nadpobudliwością psychoruchową oraz ze spektrum autyzmu. W przypadku osób dorosłych oraz seniorów wspieram osoby z padaczką, po urazach głowy, po udarach, operacjach neurochirurgicznych, z otępieniem. Jestem absolwentką międzynarodowego kwalifikacyjnego kursu terapii funkcji poznawczych Metodą Feursteina –Instrumental Enrichment oraz certyfikowanym terapeutą ręki. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności na nowych kursach i szkoleniach.

Wykształcenie:
• W trakcie 4-letniej specjalizacji z psychologii klinicznej.
• W trackie studiów podyplomowych „Uważność i współczucie. Podstawy, badania i
psychoterapia”. Uniwersytet SWPS w Warszawie.
• Studia podyplomowe „Psychologia dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju”.
Uniwersytet SWPS w Sopocie.
• Roczny Kurs Porozumienia bez Przemocy w Gdańskiej Strefie NVC.
• Studia podyplomowe "Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna". UMCS w Lublinie.
• Psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie .
• Liczne krótkookresowe kursy i szkolenia.

W Pracowni Psychoterapii i Rozwoju SferaPsyche przeprowadza badania psychologiczne, terapię funkcji poznawczych, terapię ręki, konsultacje dotyczące efektywnej nauki i technik zapamiętywania, trening uważności.